top of page

Acerca de

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca  

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

Please find the Consent Letter in English here.

Kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca, Cypher Games Yazılım Pazarlama Anonim Şirketi (“CYPHER” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verilerime ilişkin olarak, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren haller haricinde kişisel verilerimin işlenmesi ve/veya aktarılması bakımından Şirket ile;

 

İş başvurusu kapsamında paylaşmış olduğum kişisel verilerimin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şirket içi bilgi ve belge yönetiminin sağlanması amacıyla yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılara aktarılmasına CYPHER tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildikten sonra bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul ederim.

cypher-rgb-white.png
bottom of page